โฆษณาบน Twitter

Solutions to help you achieve your business goals

เข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้า

แสดงข้อความให้ผู้ที่ไม่เคยติดตามคุณได้เห็นด้วยการประชาสัมพันธ์ทวีตของคุณ

เพิ่มผู้ติดตามให้มากขึ้น

สร้างความเติบโตให้กับชุมชนที่มีผู้ติดตามคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว และทําให้เกิดการพูดแบบปากต่อปากด้วยการประชาสัมพันธ์บัญชีของคุณ

วัดผลแบบเรียลไทม์

ติดตามความเติบโตของฐานผู้ติดตามของคุณ และดูว่าผู้คนมีส่วนร่วมกับแต่ละทวีตมากเพียงใด

วิธีใช้

เลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมด้วยการกําหนดเป้าหมายตามความสนใจ ที่อยู่ เพศ อุปกรณ์ หรือผู้ใช้ที่ใกล้เคียงผู้ที่ติดตามคุณ นอกจากนี้ สร้างความเกี่ยวข้องสูงสุดในข้อความของคุณด้วยการกําหนดเป้าหมายคําสำคัญบนทวีตของผู้ใช้

เผยแพร่ข้อความของคุณให้คนค้นพบ

แสดงทวีตและบัญชีของคุณให้ผู้ที่สนใจคุณเห็นมากขึ้น

ตั้งงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ชําระเงินเฉพาะเมื่อมีผู้ใช้ติดตามบัญชีของคุณ หรือรีทวีต ชื่นชอบ ตอบกลับ หรือคลิกทวีตประชาสัมพันธ์ของคุณ คุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีการจ่ายขั้นต่ํา และคุณสามารถเริ่มและหยุดได้ทุกเมื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาทวิตเตอร์และนโยบายการโฆษณาได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือ →

เริ่มต้นกันเลย